Företag

Rehabilitering av företagets anställda

Rehabilitering eller förebyggande behandling

Rygg- och nackdiagnoser utgör den största diagnosgruppen bakom både sjukfrånvaro och förtidspension. Det är dessa diagnoser som kiropraktorn är specialist på och forskning visar att kiropraktik är effektivt och säkert. 
 
Företag får göra avdrag för kostnaden för förebyggande behandling eller rehabilitering. Arbetsgivaren ska visa att rehabiliteringen syftar till att den anställde ska kunna fortsätta att arbeta. Det behövs inte läkarintyg men en bedömning ska göras för varje individ. Se mer på skatteverkets hemsida om förebyggande behandling och rehabilitering.
 

Rehabilitering

Företag kan skicka sin personalen till oss för behandling vid akuta besvär och rehabilitering samt förebyggande åtgärder för långvarigt resultat.
 
Gör så här:
  • Ring 0224-311 13 och boka tid och tala om vilket företag och vilken person det gäller.
  • Skicka med den anställde ett dokument med information om företagets adress och organisationsnummer, kontaktperson med telefonnummer och specificera eventuellt tak när det gäller kostnad, antal behandlingar och behandlingsperiod.
  • Vi skickar faktura för kostnaden för rehabiliteringen samt vid behov dokument som behövs för bokföringen vid rehabilitering. Betalningsvillkor 20 dagar.

Förebyggande behandling

Ett företag blir effektivare och mer välmående om arbetskraften mår bra. Företag som satsar på friskvård och hälsa får ökad produktivitet och lägre sjukfrånvaro. 
 
Förebygg och minska sjukfrånvaro
Ryggont och nacksmärta leder till trötthet, minskad koncentration och nedsatt arbetsförmåga. Kiropraktisk behandling i kombination med specifik träning ger snabb smärtlindring och återställer rörelseförmågan. Sjukfrånvaron minskar och personalen kan fokusera på arbetsuppgifterna igen. Kiropraktorn arbetar förebyggande på flera olika sätt. En bedömning görs om orsaken till besvären och specifikt utformad rehabilitering ger långsiktiga resultat och förebygger framtida problem. På kliniken behandlas dessutom obalans i ledernas och musklernas funktion innan skador och symtom uppstår. 
 
Förmån för personalen
Många går regelbundet till kiropraktor för att kunna fungera normalt, minska smärta och behålla rörligheten. Att kunna gå på behandling på arbetstid eller direkt efter jobbet underlättar för personalen och företaget får friskare arbetskraft. 
 
Låg kostnad för kiropraktorbehandling
Det finns vetenskapliga undersökningar som visar att kiropraktisk behandling är mer effektiv och kostnadseffektiv än traditionell behandling vid ryggsmärtor. Behandlingen är dessutom säker och biverkningsfri. 
 
Kontakta oss om ditt företag är intresserad av förebyggande behandling, tel 0224-311 13