Frågor om kiropraktik

Vanliga frågor

Har du en annan fråga är du välkommen att kontakta oss.
 
Klädsel?
Innan behandlingen börjar blir man grundligt undersökt. Man får klä av sig, men man behöver inte ta av sig underkläderna. Vid återbesöken går det bra att ha tunna mjuka kläder på som tillåter att man undersöker kroppen utan att kläderna tar emot.
 
Hur lång tid tar behandlingen?
Ett besök brukat ta ca 20-30 minuter. Det görs en undersökning och oftast också behandling om man inte först måste göra ytterligare utredning, t ex röntgen.
 
För de vanligaste besvären tar det 3-5 behandlingar innan symtomen försvunnit. Beroende på hur länge besvären funnits varierar behandlingstiden. För att få snabbt resultat av behandlingen och för att resultatet ska hålla i sig långsiktigt ska man starta med en behandlingsserie där det är kort tid mellan de första behandlingarna. Därefter är det vanligt med en rehabiliteringsperiod som följs upp med en kontroll. 
 
När ska man gå till en kiropraktor?
Om du känner någon form av smärta (värk, ömhet, stelhet), domningar och stickningar eller om du känner dig sned och orörlig. 
 
Det är vanligast att söka kiropraktor vid rygg- och nackont. Men behandlingen fungerar också bra vid problem i andra kroppsdelar. 
 
När problemen uppstår är det bra att så fort som möjligt starta behandlingen. Det tar längre tid att behandla och rehabilitera besvär som funnits länge. 
 
Vid långvariga besvär eller för dem som har för hög belastning på kroppen kan regelbunda behandlingar förebygga symtomen. 
 
Ålder spelar ingen roll, behandlingen anpassas för varje patient. Det går bra att behandla under och efter graviditet. 
 
Det går också att besöka kiropraktorn för en kontroll av led- och muskelfunktionen, för att få hjälp med träningsprogram, kontroll av kroppshållning och för rådgivning. 
 
Finns det risker med behandlingen?
Det finns flera stora vetenskapliga undersökningar som visar att kiropraktisk behandling är en säker behandlingsform när den utförs av en legitimerad kiropraktor. I förhållande till andra behandlingar för rygg- och nackbesvär är risken för komplikationer mycket låg. 
 
För att göra behandlingen säker görs alltid en noggrann undersökning, dels för att utesluta riskfaktorer och dels för att ställa rätt diagnos. Vid behandlingen används de tekniker som visat sig vara säkra. 
 
Det är dock vanligt att det uppstår en ömhet lokalt över det behandlade området. Den ömheten försvinner efter några dagar. 
 
Gör behandlingen ont?
Behandlingen gör inte ont, men en del tycker att det är obehagligt när det knakar till i leden. 
 
Efter behandlingen känner man ofta en direkt lindring och ökad rörelseförmåga. Ledjusteringen gör att rörligheten ökar och smärtan minskar sedan i takt med att irritationen avtar. 
 
En del upplever övergående ömhet över den behandlade leden och det är också vanligt att man tycker att det känns annorlunda eller en känsla av träningsvärk några dagar efter behandlingen. 
 
Fungerar behandlingen?
Det är vetenskapligt bevisat att behandlingen är mer effektiv än de flesta alternativen vid rygg och nackont, oavsett om besvären är akuta, återkommande eller kroniska. 
 
Det är också bevisat att den kiropraktiska behandlingsmetoden är mer effektiv eller minst lika effektiv som de bästa läkemedelsbehandlingarna vid rygg- och nackvärk, men vid den kiropraktiska behandlingen finns inte de biverkningarna som läkemedlen medför. 
 
Det finns vetenskapliga bevis för att behandlingen är effektiv vid olika former av huvudvärk, nackhuvudvärk och spänningshuvudvärk. 
 
Det pågår forskning om effekten av behandlingen vid många andra diagnoser, som patienter sökt för och blivit hjälpta. Dessa erfarenheter visar att behandlingen fungerar för de problem som är orsakade av störningar i ledernas funktion. Dessa störningar påverkar kroppens nervsystem och ger symtom som smärta och muskelspänningar, men ibland andra symtom, t ex yrsel. 
 
Ska jag gå till naprapat eller kiropraktor?
Du kan alltså vända Dig till oss och få hjälp med både muskler och leder. På kliniken används de metoder som visat sig fungera, genom beprövad erfarenhet och/eller i vetenskapliga undersökningar. För många besvär är det mer effektivt att kombinera kiropraktisk ledmanipulation, rehabilitering (specifik träning och stretching) och muskelbehandlingstekniker. På denna kiropraktorklinik anpassas behandlingen till varje patients behov och egna önskemål.