Om kliniken

Om kliniken och kiropraktor Anders Lindeberg från Tärnsjö

Verksamheten drivs på uppdrag av Landstinget i Uppsala län.

Första besöket bekostas alltid helt och hållet av dig som patient och ingår inte i högkostnadsskyddet. Inte heller frikort kan användas. Vid första besöket ska kiropraktorn göra en bedömning av dina besvär och upprätta en behandlingsplan. Utifrån bedömningen ska kiropraktorn meddela dig om dina kommande behandlingar ingår i landstingets subventionerade behandlingar. En subvention innebär att landstinget står för en del av kostnaden. Kiropraktorn bedömer hur många behandlingar du behöver. Patientavgiften för de subventionerade besöken ingår i högkostnadsskyddet och frikort gäller. Subventionen gäller ett visst antal behandlingar per år, när detta tak är nått gäller ordinarie priser. Vårdavtalet gäller endast för personer folkbokförda i Uppsala Län, för andra gäller ordinarie avgift.

Öppettider

Öppet vardagar kl 9-15. Telefontid vardagar kl 8-18. Mottagningstider vissa dagar på kvällstid. Stängt helger, röda dagar och vid semester eller vidareutbildning.

Väntetid
Tid för första besöket fås normalt inom 1-3 arbetsdagar.
 

Prisinformation

Betalning görs per besök med kort eller kontanter. Ordinarie avgift 560 kr. Subventionerade besök 170 kr. Patientavgiften för de subventionerade besöken ingår i högkostnadsskyddet och frikort gäller. 
 

Lokalerna

Mottagningen finns på Norra Järnvägsgatan 2 i Heby.
 

Personal

Anna Lindeberg svarar i telefon vardagar kl 8-18, bokar in besökstider till kiropraktor och tar hand om klinikens administration. Om du behöver prata med kiropraktorn ringer kiropraktorn upp dig så fort som möjligt.
 
Kiropraktor Anders Lindeberg är legitimerad kiropraktor med 22 års erfarenhet av kiropraktik.
 

Patienterna

Andelen kvinnor och män är lika. Patienterna som kan behandlas är i alla åldrar. 
 
Den vanligaste sökorsaken på kliniken är ont i nedre delen av ryggen, därefter ont i nacken. Andra sökorsaker är smärta i bröstrygg/skuldra/bröstkorg, huvudvärk, migrän, spänning i käkleder, smärta i axlar, tennisarmbåge, karpaltunnelsyndrom, musarm, värk/domningar i armar och ben, ischias, höftledssmärta, hopparknä, löparknä, underbensmärta, ont i foten mm. 
 
De flesta genomgår först några täta behandlingar, vanligen 3-5 behandlingar, därefter forstsätter en del som har haft mycket besvär, eller har hög belastning (arbete/sjukdom/elitidrott) att underhålla kroppens rörlighet och funktion i förebyggande syfte.
 

Kvalitet

På kliniken finns ett kvalitetssäkringssystem som vi arbetar med och dokumenterar löpande. Det finns övergripande mål och vårdprogram, remisshantering och patientdatasäkerhet. Journal förs enligt gällande regler. Kiropraktorn har sedan år 1995 kontinuerligt genomgått vidareutbildningar i medicinska ämnen, kiropraktisk diagnostik och behandling samt rehabilitering. Det finns rutiner för att ta vara på positiva och negativa erfarenheter samt avvikelsehantering. Det finns rutiner för hygien och städning och rutiner för miljöarbete. Under vissa perioder lämnar vi ut enkäter till patienterna och det finns alltid möjlighet att lämna anonyma åsikter i brevlåda på kliniken.
 
Företaget har patientförsäkring, ansvarsförsäkring och företagsförsäkring. Kiropraktor Anders Lindeberg är medlem i Kiropraktiska Föreningen i Sverige.
 
Kliniken har år 2015-2016 genomgått en fördjupad granskning av Uppsala Läns Landsting och Sirona Health Solutions. I undersökningen fick kliniken som den enda av alla granskade kliniker bästa möjliga resultat på samtliga granskade områden, kvalitetssäkring, journalföring och ekonomi. I rapporten skriver granskarna bland annat "En vårdgivare har i alla granskade journaler tillfredsställande dokumentation för samtliga kriterier." Vid ett uppföljningsmöte hos utredarna sa man att kvalitetsarbetet på kliniken var så tillfredsställande att man borde ta patent på systemet och sälja det till andra kliniker.
 

Företaget

Kliniken ingår i företaget Affero Hälsa & Rehab AB som har sitt säte i Tärnsjö och drivs av Anna och Anders Lindeberg.